Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022.08.01-től a DUNAVIRÁG Csoport új göngyöleg kezelést alkalmaz. Részletekért kattintson ide!

Kedves Vásárlóink! Akik citromail vagy freemail postafiók szolgáltatást használnak azoktól kérjük, hogy cseréljék le e-mail címeiket, mert az emailek kézbesítésében fennakadás fordulhat elő. Megértésüket köszönjük!

Kedves Partnereink! Azok a felhasználói fiókok, amelyekről 30 napig nem érkezik rendelés Vásárterünkre, automatikusan felfüggesztésre kerülnek. Vásárolni csak a fiók újra aktiválása után lehetséges. A fiók újraaktiválásához kérjük, írjon e-mailt a vasarter@dunavirag.hu e-mail címre.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az alábbiakban részletezett általános szerződési feltételek (továbbiakban:  ÁSZF)  a 
FLORICULTOR Korlátolt Felelősségű Társaság (a nagykereskedő – szolgáltató székhelye:
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 1/c., cégjegyzékszám: 13-09-192896, adószám:
26307297-2-13, a szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra
szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: kapcsolat@dunavirag.hu, a
továbbiakban: Szállító) által forgalmazott termékekre vonatkozó megrendelések, szerződések,
illetve szállítások lényeges és alapvető rendelkezéseit, így a Szállító és a Megrendelő között
létrejött szerződés elválaszthatatlan tartalmát – részét – képezik.
A Szállító a termékei forgalmazásának előmozdítására a www.dunavirag.hu alatt elérhető
weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) üzemelteti, illetve a 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy
u. 1/c. alatt nagykereskedelmi értékesítőhelyet és bemutató terméket működtet.
A FLORICULTOR Kft. nagykereskedelmi tevékenységet folytat, ezért kizárólag szakirányú
tevékenységgel foglalkozó viszonteladókat szolgál ki. A szállító jogosult jelen ÁSZF
feltételeit bármikor módosítani Az esetleges módosítás az értékesítési helyeken található
tájékozató eszközökön és Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg történik. A szerződő
felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján
rendezzék. Amennyiben nem lehetséges a jogvita rendezése a szerződő felek – értékhatártól
függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság illetékességének vetik
alá magukat.

I.  Megrendelés

1.  A viszonteladó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a FLORICULTOR Kf felé Interneten
keresztül kizárólag a FLORICULTOR Kft általi regisztrációját követően adhatja le
megrendelését.
Egyéb megrendelési módok: személyesen, e-mail, telefax. Kérjük a hibák elkerülése végett
kódszámmal rendelni. Végső esetben telefonon is elfogadunk rendelést. Ez azonban számos
félreértésre adhat okot. Nem javasoljuk! Az írásban cikkszámmal leadott rendeléseket
másnapi szállítással vonatkozóan kérjük 14 óráig leadni. Ha ön, ez időpont után pótrendelést
szeretne leadni, ezt megteheti, de kizárólag személyes kapcsolattartójához telefonon keresztül
16 óráig.
2.  A Megrendelő a nagyker áruházban „rendelhető” termékekre személyesen, írásban, illetve
a Weboldalon történő megrendeléssel kérhet ajánlatot a Szállítótól. A Felek között  a 
megrendelés, illetve a szerződés a Szállító által helyben személyesen a  megrendelővel

egyeztetve – írásban vagy elektronikus úton – megküldött ajánlat elfogadásával
(visszaigazolásával) jön létre.
3.  A Szállító ajánlati kötöttsége az ajánlat megküldésétől számított 4 (azaz négy) napig áll
fenn.

II.  Szállítás

1.   A szállító a megrendelt terméket a telephelyén átadja a nyitvatartási időnek  megfelelően 
vagy előre egyeztetett módon.

A Szállító a megrendelt terméket kizárólag a vonatkozó számla szabályszerű (cégszerű)
aláírásának ellenében adja át a Megrendelő részére.
2.  Utánvétes vásárlás esetén, a FLORICULTOR Kft. a raktárból a szállítónak kézbesítésre
kiadott csomag átadási dátumát tekinti a teljesítés időpontjának.
3.   Megrendelő – jogosultsága esetén – kiszállítást kizárólag egyedi megállapodásban
rögzített módon vehet igénybe.

III.  Visszaszállítás feltételei

A FLORICULTOR Kft minden kiállított számláján feltüntetésre  kerül:
"Az áru jellegéből adódóan reklamációt vágott virágnál valamint cserepes virágnál az áru
elvitelétől számított 24 órán belül fogadunk el!" A reklamációt mindenkor fényképpel kell
alátámasztani.
A FLORICULTOR Kft-nél a visszáru kezelése az  alábbiak szerint történik:
A SZAVATOSSÁG KERETÉBEN VISSZASZÁLLÍTOTT, kezelt termékek esetében
jóváírásra, ill. helyettesítő termékek kiadására kerülhet sor.
A hibás és/vagy szállítási sérült terméket a termékszavatosságra való előírások szerint a
vállalkozás cseréli, javítja, vagy téríti,
A vállalkozás adminisztrációs hibája miatti visszaküldés esetén csere,  vagy  visszatérítés 
illeti meg a vásárlót, kérésének megfelelően,

A termék visszaszállításának költsége ezen esetekben az értékesítőt terheli. A panaszok
kezelése
Amennyiben a Vásárlónak valamilyen panasza van a szerződés teljesítésével kapcsolatban,
panaszát levél útján vagy e-mailben, vagy telefonon is közölheti.
Az értékesítő a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a
vásárló a panaszkezeléssel nem ért egyet, felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Ennek egy
példánya a vásárlót illeti. Az írásbeli panaszt 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt
elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az
ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
AZ INTERNETES, TÁVOLLÉVŐK KÖZTI SZERZŐDÉS SZERINTI ÉRTÉKESÍTÉS
jogszabály által előírt
elállási jog érvényesítése
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet
szabályozása értelmében a Vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől (ide nem számítva a
fuvarozó általi átvételt) számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől,
visszaküldheti a megrendelt terméket.

Nem illeti meg az elállási jog a Vásárlót a helyszínen vagy vásárló telephelyére kiszállított,
személyesen átvett áruk esetében, ill. az olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a
fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.
Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.
VISZONTELADÓKTÓL TÖRTÉNŐ VISSZAVÁSÁRLÁS, a visszárura vonatkozó
szabályok szerinti eljárás
Visszárunak minősül minden olyan visszaszállítandó termék, amelyet a FLORICULTOR Kft
a készletéről értékesített a vevő felé, nem minőségi reklamáció keretében kerül
visszaszállításra, újra eladható állapotban van, nem minősül rendelhető árunak, a
visszaszállítási igényt partner bejelentette elfogadásáról, összegéről az értékesítő
visszaigazolást küldött, és az értékesítési vezető engedélyezte nem minősül rendelhető –
készleten tartott – árunak, mely csak előleggel rendelhető, előleg mértéke %, mely összeg a
rendelés lemondása, előleg annullálása esetén rendeléskezelési költségként kerül
kiszámlázásra, ennek kapcsán illeti meg a FLORICULTOR Kft-t.
Visszavásárlási érték: eseti megállapodás szerint.
Visszáru esetében a visszaszállítás költsége a visszaszállítót  terheli.
A már kifizetett árut partner  köteles csökkentett áron visszaszámlázni.

A még nem kifizetett árut FLORICULTOR Kft. írja jóvá eredeti áron, és számlázza a
különbözetet visszáru kezelési költségeként. A visszáru számla fizetési határideje a partner
fizetési határidejével egyező, egyúttal Partner fennálló tartozásába beszámításra kerülhet.
Visszaszállításra háromféle okból kerülhet sor:
a.    Téves megrendelést küldött a viszonteladó
Kifejezetten felhívjuk a figyelmet, hogy nem vállaljuk a  téves  megrendelés  miatt
visszaküldött termékek visszaszállítási költségét. Amennyiben eláll a vásárlástól, kérjük  az
árut, sértetlen eredeti, saját csomagolásban, minden tartozékával együtt szíveskedjen
visszaküldeni részünkre, ellenkező esetben nem tudjuk visszavenni.
Kérjük a visszaküldés előtt minden esetben egyeztessen kollégánkkal, mert a reklamációról,
visszaszállítási jegyzőkönyvet készítünk.
A jegyzőkönyvön kérjük jelezni, hogy az áru cseréjét kéri. Felhívjuk figyelmét, hogy a
csomagokat utánvétellel nem vesszük át, így amennyiben postai visszaküldés mellett
döntenek, úgy az árut normál belföldi csomagként adják fel. Amennyiben a visszaküldött áru
ellenértékének visszafizetését kéri, úgy azt 30 napon belül visszaküldjük Önnek.
b.   Értékesítő munkatársunk tévesen írt ki
(Pl: telefonba elhallotta bármilyen más félreértés miatt) Amennyiben ilyen ok miatt küldik
vissza az árut, akkor ezeket a termékeket az Önök jelzése alapján, saját költségünkön
visszaszállítjuk, és kívánság szerint jóváírjuk vagy kicseréljük Önöknek.
c.    Jótállási és garanciális problémák miatt

IV.   Vételár és kiegyenlítések

1.  A Megrendelő a vételárat az áruval együtt átadott számlán feltüntetett fizetési határidőben
köteles a Szállító részére hiánytalanul megfizetni.
2 A Megrendelő fizetési késedelem esetén köteles a mindenkori hatályos Ptk. szerinti
késedelmi kamatot. a Szállító részére megfizetni.
3.  A Szállító fenntartja a szállított termékre (termékekre) vonatkozó tulajdonjogát, annak
teljes vételárának kiegyenlítéséig.
4.  Szállító a fizetési késedelembe esett Megrendelővel történő ügyrendezés, peres eljárás
előtti behajtás érdekében az INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zrt- t (1138 Budapest,
Váci út 144 – 150.) bízza meg, melyet minden utólagos megfizetésre szóló számlán feltüntet.

5.  Megrendelő tudomásul veszi, és egyúttal hozzájárul, hogy amennyiben az általa átvett
áruhoz kapcsolódó számlán feltüntetett fizetési határidőben nem egyenlíti ki a vételárat, akkor
a IV./1 -
4. pontokban foglaltak és az Adatvédelmi szabályzat szerint adatai az INTRUM JUSTITIA
Követeléskezelő Zrt., mint harmadik fél felé kiadásra kerülnek.

V.   Vegyes rendelkezések

1.   A Szállító jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. Ebben az esetben
a Szállító köteles a változtatásokat az értékesítési helyeken található tájékozató eszközökön
valamint a Weboldalon haladéktalanul közzétenni.
2.  Felek általánosságban az e-mailen történő kommunikációt fogadják el egymás közötti
írásbeli kommunikációnak. A Szállító által használt értesítési cím: kapcsolat@dunavirag.hu.
A  Szállító nem vállal felelősséget az elektronikus levélforgalom biztosításáért, illetve  a 
Megrendelő  részére megküldött, de meg nem érkezett elektronikus levelekből eredő kárért.
Szigetszentmiklós, 2019. május 6.